Bestuur Stichting Multifunctioneel Evenemententerrein Alteveer

Voorzitter:                Dhr. Leendert Lentz (06 22 24 49 49 / 0599 33 23 60)

Secretaris:                 Dhr. Johan Bekker (06 20 60 35 53 / 0599 31 37 15 )

Penningmeester:      Mevr. J.Bentum-Zuidema (06 51 89 33 19 / 0599 65 26 01)

Algemeen bestuursleden:

IJsver. De Toekomst:  Dhr. Johan Zuidema (06 29 59 53 68)

IJsver. De Toekomst:  Dhr. Marten Dammer (06 27 03 51 29)