SMEA staat voor Stichting Multifunctioneel Evenemententerrein Alteveer.

In het dorp Alteveer ligt aan de Veenhofsweg 4a het ijsbaanterrein waar sinds 1905 de schaatsvereniging “De Toekomst” in de achterliggende jaren in de gehele regio, provinciaal en landelijk, een uitstekende naam opbouwde.
Dit door onder andere tal van Nederlandse kampioenschappen-, provinciale kampioenschappen- en diverse andere kortebaanwedstrijden te organiseren.
Uit de gehele regio komen schaatsliefhebbers graag naar deze baan.

Gezien de situatie van het terrein was het niet mogelijk om er na de winterperiode nog andere activiteiten te organiseren. Het gebruik bleef dus alleen maar beperkt tot de winterperiode als er geschaatst kon worden.

Door de gemeente Stadskanaal werd in 2008 het initiatief genomen om een dorpsvisie samen te stellen met als doel de leefbaarheid in de kleine dorpen op peil te houden en te vergroten. Er werd door de gemeente in Alteveer een avond belegd waar diverse bewoners werden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de leefbaarheid in het dorp. De wensen van de aanwezigen werden geïnventariseerd, waarbij ‘het multifunctioneel maken van het ijsbaanterrein’ als voornaamste prioriteit naar voren kwam.

Na deze avond werd een werkgroep evenemententerrein samengesteld om de plannen verder uit te werken. Na verloop van tijd bleven van de zeven werkgroepleden er twee over: Leendert Lentz en Henk Haak (secret. ijsver.).
Zij kwamen met het plan om een gecombineerde schaats- /skeelerbaan te creeëren. Met de komst van een combibaan zou er na enkele nachtvorsten vrij snel geschaatst kunnen worden. Na de winterperiode zouden dan diverse activiteiten als: skeeleren, rollerskate, atletiek, diverse sportclinics voor de jeugd alsmede de jaarlijkse sport- spel- en feestweek, georganiseerd kunnen worden. Daarnaast zou ook een tractorpullingbaan kunnen worden aangelegd.

Om organisatorisch goed te kunnen werken werd de Stichting Multifunctioneel Evenemententerrein Alteveer (SMEA) opgericht. In het bestuur van de stichting zaten eerst twee vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, twee van IJsvereniging De Toekomst en drie onafhankelijke dorpsbewoners. In de loop van de tijd bedankten leden van Plaatselijk Belang voor een bestuursfunctie, zodat het  bestuur momenteel (2016) uit vijf leden bestaat.

De gemeente Stadskanaal en Leader (subsidie prov. Groningen) stelden bijna 200.000 euro beschikbaar met dien verstande, dat een groot deel van het werk door vrijwilligers zou worden gedaan. Ook het Jan Schrikfonds ondersteunde met financiën.

Met veel enthousiasme werd begonnen met snoeiwerk en het omheinen van het terrein met een hekwerk. Op de fotopagina zijn de vorderingen van de werkzaamheden verder te volgen.

Op 1 oktober 2011 werd het terrein feestelijk geopend. Het was onvoorstelbaar mooi weer. Alle activiteiten: skeelerclinic voor de jeugd; opening “krabbelbaan Jan Schrik” door zuster Alvering en opening van de 400 meter baan door burgemeester mevrouw Baukje Galama verliepen vlekkeloos.
’s Avonds was er een gezellige avond voor de vrijwilligers. Daar werd projectleider Leendert Lentz door de vrijwilligers o.l.v. Johan Zuidema, vz ijsvereniging “De Toekomst”, in het zonnetje gezet. Al met al een geslaagd festijn!
Op 1 februari 2012 werd de nieuwe ijsbaan geopend door ijsvereniging “De Toekomst”. De belangstelling voor de baan tijdens de 11 dagen dat er geschaatst werd, was groot. Publiekstrekker was het Nederlands kampioenschap kortebaan voor dames waar toppers als Margot Boer, Annette Gerritsen, Thijsje Oenema en Laurine van Riessen deelnamen. Nederlands kampioen werd Laurine van Riessen.

De ijsvereniging” De Toekomst” zorgde ook voor de organisatie van het skeeleren. Op maandagavond 2 april 2012 werd de combibaan geopend voor de skeeleraars.

In 2013 was het weer raak wat het schaatsen betreft. Woensdagmiddag 16 januari werd de ijsbaan geopend. De dagen die hierop volgden was het aantal schaatsers bijzonder groot. Dat kwam ook doordat andere ijsbanen in de omgeving gesloten bleven vanwege hevige sneeuwval van zondag op maandag 22 januari.

De KNSB verleende voor de tweede achtereen volgende keer de Nederlandse kortebaan kampioenschappen dames aan ijsvereniging “De Toekomst”. Nederlands kampioen werd Leslie Koen.

In de laatste weken van september 2013 werd het middenterrein nogmaals “gedraineerd”, omdat het water na regen lange tijd op het middenterrein bleef staan. Met deze maatregel hoopt men, dat de “wateroverlast” voorbij zal zijn.

Helaas kon er in  2014 en 2015 niet worden geschaatst.

In 2016 was de ijsbaan twee dagen geopend. Daarna viel de dooi in. Evenals in andere jaren wordt er wel weer geskeelerd.

Ook in 2017 was de ijsbaan in januari een paar dagen open. Jammer genoeg waren de temperaturen ’s middags te hoog, waardoor het ijs na een paar uur al slecht werd.

In 2018 hebben we 4 dagen kunnen genieten van een mooie ijsvloer. Dit trok vele bezoekers vanuit de hele regio. Fantastisch! Een (te) korte periode waarbij de vrijwilligers van de ijsvereniging alles in het werk hebben gesteld om er een mooie ijsvloer van te maken.